1. uttryck

  uttryck, flertydig term som används i språkvetenskap, semantik, estetik m.fl. vetenskaper.
 2. uttrycklig

  u`ttrycklig adj. ~t ORDLED: ut--tryck-lig
  Svensk ordbok
 3. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 4. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 5. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020).

 6. indexikala uttryck

  indexikala uttryck, språkliga uttryck vilkas syftning eller referens varierar med yttrandetillfället, se deixis.
 7. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 8. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 9. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 10. Martin Luther King

  King, Martin Luther, Jr, född 15 januari 1929, död 4 april 1968, amerikansk svart baptistisk präst och medborgarrättsledare.