1. utveckling

  utveckling, begrepp i bl.a. filosofi, natur- och samhällsvetenskaper som biologi (se nedan), geologi, sociologi och historia i delvis skiftande betydelser.
 2. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 3. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 4. människans utveckling

  människans utveckling, människans evolution från den tidpunkt då våra förfäder skildes från förfäderna till våra närmsta nu levande släktingar, schimpanserna.

 5. kognitiv utveckling

  kognitiv utveckling, utveckling av de intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc.
 6. utvecklingspsykologi

  utvecklingspsykologi, gren av psykologin som studerar människans psykiska utveckling.
 7. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 8. utvecklingslära

  utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
 9. konvergent utveckling

  konvergent utveckling, biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter.
 10. utvecklingsteorier

  utvecklingsteorier, teorier förknippade med begreppet u-land.