1. vackla

  vack`la verb ~de ~t ORDLED: vackl-ar SUBST.: vacklande; vacklan
  Svensk ordbok
 2. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 3. vacklan

  vack`lan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: vackl-an
  Svensk ordbok
 4. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 5. vinterkriget

  vinterkriget, ”ärans vinter”, kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–40.
 6. Gustaf Fröding

  Fröding, Gustaf, född 22 augusti 1860, död 8 februari 1911, författare.
 7. trä

  trä, ved från träd, använd som tekniskt material och med i huvudsak ursprunglig biologisk struktur.
 8. Leonid Brezjnev

  Brezjnev, Leonid, född 19 december 1906, död 10 november 1982, sovjetisk politiker, förste sekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti 1964–82, ordförande i Högsta sovjets presidium 1960–64 och 1977–82.

 9. Sydsvenskan

  Sydsvenskan, till 2004 Sydsvenska Dagbladet Snällposten, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Malmö.

 10. koordination

  koordination, inom fysiologin samordning och kontroll av viljemässiga rörelser så att dessa blir välavvägda och ändamålsenliga.