1. vaksam

  va`ksam adj. ~t ~ma ORDLED: vak-samm-are
  Svensk ordbok
 2. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.
 3. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 4. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 5. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 6. posttraumatiskt stressyndrom

  posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (posttraumatic stress disorder), psykisk störning som kan drabba personer som utsatts för en traumatisk händelse långt utöver vanliga mänskliga erfarenheter.

 7. snapphanar

  snapphanar, benämning på medlemmarna i irreguljära förband som kämpade på dansk sida i de dansk–svenska krigen 1643–45, 1657–58, 1658–60 och framför allt under det s.k. skånska kriget 1675–79.
 8. kronhjort

  kronhjort, Cervus elaphus, art i hovdjursfamiljen hjortdjur.
 9. vigilans

  vigilans, vigilitet, vaksamhet, psykologisk term för kontinuerlig uppmärksamhet.
 10. grip

  grip (medellågty., ytterst av grekiska gryps), fabeldjur, vanligen avbildat med ett lejons bakkropp och en örns huvud (ibland med små, spetsiga öron), vingar och ben.