1. vandel

  van´del subst. ~n
  Svensk ordbok
 2. sedvanerätt

  sedvanerätt, oskriven rätt, sammanfattande benämning för sådana regler som grundas på sedvänja och som inte kommit till uttryck i skrivna regler men som ändå uppfattas som bindande för myndigheter och enskilda.
 3. Tidöavtalet

  Tidöavtalet, politisk överenskommelse som den tillträdande borgerliga trepartiregeringen under Ulf Kristerssons ledning ingick på Tidö slott med Sverigedemokraterna efter 2022 års val. 

 4. Henry Ford

  Ford, Henry, född 30 juli 1863, död 7 april 1947, amerikansk industriman, nyskapare inom biltillverkning och industriell produktionsteknik.

 5. Jos Vandeloo

  Vandeloo, Josephus Albertus ( Jos), 1925–2015, belgisk (nederländskspråkig) författare.
 6. Augustinus

  Augustinus (egentligen Aurelius Augustinus), även kallad Augustinus av Hippo, född 30 november 354, död 28 augusti 430, kyrkofader, fornkyrkans mest betydande västerländske teolog, viktig även som filosof.
 7. Martha & the Vandellas

  Martha & the Vandellas, från 1967 Martha Reeves & the Vandellas, amerikansk sånggrupp, bildad 1960 i Detroit som The Del-Phis.
 8. naturalisation

  naturalisation (fr., se vidare natur), ett sätt att förvärva medborgarskap.
 9. vishetslitteratur

  vishetslitteratur, litteratur, särskilt i Främre Orienten, som i sentens- eller ordspråksform framställer lärdomar för ett gott och framgångsrikt liv.
 10. husförhörslängd

  husförhörslängd, en enligt 1686 års kyrkolag av prästen upprättad förteckning för kontroll av församlingsbornas läsfärdighet och katekeskunskaper.