1. vapen

  vapen, utrustning för strid, jakt och tävling.
 2. vapenstillestånd

  vapenstillestånd, överenskommelse mellan stridande parter att vid viss tidpunkt inställa fientligheter.
 3. konventionella vapen

  konventionella vapen, vapen som verkar främst genom kulor, tryck och splitter och har begränsad effekt.
 4. V-vapen

  V-vapen kallas de robotvapen som Tyskland konstruerade och använde under andra världskriget.
 5. vapenindustri

  vapenindustri, de delar av främst verkstadsindustrin som tillverkar jaktvapen och olika slags skydds- och anfallsvapen för försvarsmaktens räkning.
 6. binära vapen

  binära vapen, se binär teknik.
 7. rekylfria vapen

  rekylfria vapen, vapen där en del av krutgaserna strömmar ut bakåt ur ett öppet eldrör, samtidigt som resten av krutgaserna och projektilen rör sig framåt.
 8. inhumana vapen

  inhumana vapen, egentligen särskilt inhumana vapen, term inom krigets lagar: vapen som på grund av sin verkan inte får användas enligt folkrätten, antingen därför att de urskillningslöst drabbar civila och soldater eller därför att de förorsakar s.k. onödigt lidande.
 9. vapensköld

  vapensköld, heraldiskt attribut, se sköld och heraldik.
 10. vapen

  vapen, heraldiskt attribut, t.ex. sköld med sköldemärke, rangkrona eller hjälm med hjälmprydnad; se heraldik.