1. varaktig

  va`raktig adj. ~t ORDLED: var-akt-ig
  Svensk ordbok
 2. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 3. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.

 4. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 5. samhälle

  samhälle, benämning på en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet över tid.
 6. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 7. solförmörkelse

  solförmörkelse, astronomiskt fenomen som uppstår då månen passerar framför solskivan.
 8. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 9. immigration

  immigration, varaktig invandring till ett land från ett annat, motsatsen är utvandring (emigration).
 10. komet

  komet, liten isrik kropp i omloppsbana kring solen, vanligen hemmahörande i Oorts kometmoln.