1. varseblivning

  varseblivning, i psykologin detsamma som perception.
 2. varsebli

  varsebli äv. varsebliva [va`rse- el. vars`e-] verb varseblev varseblivit, pres. varseblir äv. varsebliver ORDLED: var-se--bliv-it SUBST.: varseblivande, varseblivning
  Svensk ordbok
 3. jaget

  jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att varsebli och tänka) utan även kroppsliga (som att ha en viss vikt och längd).
 4. varseblivning

  varseblivning [va`rse- el. vars`e-] subst. ~en ORDLED: var-se--bliv-ning-en
  Svensk ordbok
 5. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 6. omedvetet

  omedvetet, det omedvetna, den del av det psykiska livet som försiggår i vårt inre utan att vi kan varsebli det annat än som spår.
 7. a posteriori

  a posteriori, erfarenhetsgrundad.

 8. kropp–själ-förhållandet

  kropp–själ-förhållandet är upphov till ett filosofiskt problem: är själsliga företeelser som att varsebli, tänka etc. distinkta från eller identiska med kroppsliga företeelser som yttre beteenden eller processer i hjärna och nervsystem? Eller, annorlunda uttryckt, betecknar mentala termer eller predikat som ”att se något rött”, ”att tänka att blod är rött” osv. kroppsliga skeenden eller skeenden artskilda från dessa?
 9. sensibilitet

  sensibilitet, känslighet, som fysiologisk term förmåga att ta emot sinnesintryck (särskilt känselförnimmelser).
 10. sensitering

  sensitering, inom traditionell fotografi att göra ett material ljuskänsligt, se sensibilisering.