1. varvsindustri

  varvsindustri, den del av verkstadsindustrin som tillverkar och reparerar båtar, fartyg och offshoreutrustning.
 2. varv

  varv, verkstad för reparation eller produktion av båtar och skepp.
 3. varvig lera

  varvig lera, lera avsatt i vatten, cykliskt uppbyggd i skikt, där vartannat skikt är tunt och finkornigt och vartannat lite tjockare och mer grovkornigt.
 4. Varv

  Varv, f.d. församling i Linköpings stift, Östergötland.
 5. varv

  varv, i äldre geologisk litteratur detsamma som lager, under 1900-talet i regel med innebörden årsvarv, t.ex. årsvarvig lera som avsattes vid den senaste inlandsisens avsmältning.
 6. Varv

  Varv, församling i Skara stift, Tidaholms kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 1 232 invånare (2016).

 7. Varv

  Varv, dansk populärvetenskaplig kvartalstidskrift inom geologi, mineralogi och paleontologi, med mottot ”bladet med de ældste nyheder”.
 8. Svenska Varv AB

  Svenska Varv AB, tidigare namn på Celsius Industrier AB.
 9. varvfrekvens

  varvfrekvens, rotationsfrekvens, rotationshastighet, varvtal, storhet vid rotationsförlopp med beteckningen n och SI-enheten sekundminusett (s −1), 1 per sekund (1/s) eller varv per sekund (r/s) där r är beteckning för varv.
 10. varvräknare

  varvräknare, inom maskintekniken i strikt betydelse ett mätsystem för registrering av det ackumulerade antalet roterade varv hos någon maskindel, t.ex. matningsdrev i förpackningsmaskin.