1. restaurang

  restaurang, offentlig lokal för servering av måltid mot betalning.
 2. narkolepsi

  narkolepsi, okontrollerbart sömnbehov.
 3. vederkvicka

  ve`derkvicka verb vederkvickte vederkvickt, pres. vederkvicker ORDLED: veder--kvick-er SUBST.: vederkvickelse
  Svensk ordbok
 4. vederkvickelse

  ve`derkvickelse subst. ~n ~r ORDLED: veder--kvick-els-en
  Svensk ordbok
 5. analeptikum

  analeptikum, väckmedel, läkemedel som snabbt höjer medvetandegraden vid medvetslöshet; används vid förgiftningar.
 6. refektorium

  refektorium, matsalen i ett kloster, vanligen inredd med långbord och en pulpet för läsningar under måltiderna.
 7. relaxation

  relaxation, den process som följer då ett system i jämvikt utsätts för en momentan förändring av de yttre villkoren.
 8. rekreationsskogsbruk

  rekreationsskogsbruk, tätortsnära skogsbruk, en speciell form av skogsbruk i områden vid större tätorter.
 9. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 10. refektorium

  refektorium [-o`r- äv. -o´r-] subst. refektoriet refektorier ORDLED: re-fekt-ori-et
  Svensk ordbok