1. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 2. vektor

  vektor, inom biologi en organism som överför ett smittämne till en annan varelse.
 3. vektorpotential

  vektorpotential, matematisk hjälpstorhet för beskrivning av divergensfria fält, dvs. fält vilkas kraftlinjer bildar slutna kurvor.
 4. vektorrum

  vektorrum, matematisk struktur vars element kan adderas och multipliceras med tal.
 5. vektorboson

  vektorboson , elementarpartikel med spinn 1 (vektorpartikel).
 6. vektoranalys

  vektoranalys, sammanfattande benämning på matematisk analys i flera dimensioner som behandlar vektorers förändring.
 7. vek

  vek se 1vika
  Svensk ordbok
 8. vek

  vek adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. vektorprodukt

  vektorprodukt, i matematiken produkt av två vektorer i det tredimensionella rummet.
 10. vektorkardiografi

  vektorkardiografi, speciell typ av EKG-registrering som uttrycker vektorn, dvs. riktningen och storleken, av den sammantagna elektriska aktiviteten i varje enskilt ögonblick av hjärtcykeln.