1. Vela

  Vela, det latinska namnet på stjärnbilden Seglen.
 2. velar

  velar, konsonantljud som bildas genom att bakre delen av tungryggen bildar en avspärrning vid mjuka gommen (velum), som i svenskans k- och g-ljud framför bakre vokal, t.ex. skola, god eller en förträngning som i tyskans-ljud i t.ex. Bach.
 3. vela

  2ve`la subst. ~n velor ORDLED: vel-an
  Svensk ordbok
 4. vela

  1ve`la verb ~de ~t ORDLED: vel-ar SUBST.: velande
  Svensk ordbok
 5. Velanda

  Velanda, tätort i Trollhättans kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 5 km söder om Trollhättan; 592 invånare (2016).

 6. velarisering

  velarisering, höjning av bakre delen av tungan mot mjuka gommen samtidigt med bildandet av en konsonant.
 7. velamen

  velamen, flerskiktad epidermis (yttre skyddande cellager) på en del epifytiska orkidéers och kallaväxters luftrötter.
 8. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 9. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 10. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.