1. ventil

  ventil, styr- eller reglerdon för vätskor och gaser.
 2. ventilations–perfusionskvot

  ventilations–perfusionskvot, förhållandet mellan andningen (ventilationen) och blodflödet (perfusionen) i lungorna.
 3. ventil

  ventil används för att ändra tonhöjd när man spelar ett bleckblåsinstrument, till exempel trumpet eller kornett.
 4. ventil

  ventil är en öppning i en byggnad där man kan släppa in eller ut luft. En ventil kan öppnas och stängas.
 5. ventil

  ventil, inom elektrotekniken en komponent på starkströmselektronikens (kraftelektronikens) område.
 6. ventilation

  ventilation, hos djur inklusive människa andningsrörelserna och gasflödet i andningsvägar och andningsorgan.
 7. ventilation

  ventilation, transport och utbyte av luft i byggnader, rum eller utrymmen.
 8. ventilpneumothorax

  ventilpneumothorax, form av pneumothorax (luft i lungsäcken) där luft läcker ut från lungytan och lungsäcken fungerar som en ventil som endast tillåter passage ut i lungsäckshålan.
 9. ventilator

  ventilator, liten axialfläkt; se fläkt.
 10. ventilator

  ventilator, detsamma som respirator.