1. verkan

  ver`kan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas verkningar ORDLED: verk-an
  Svensk ordbok
 2. fotoelastisk verkan

  fotoelastisk verkan, ändring av optiska egenskaper hos vissa transparenta material, orsakad av mekanisk belastning.
 3. normativ verkan

  normativ verkan, term inom arbetsrätten som anger att regler i kollektivavtal kan bestämma innehållet i enskilda anställningsavtal.
 4. verkansspektrum

  verkansspektrum, funktion av ljusets våglängd, se aktionsspektrum.
 5. specifik dynamisk verkan

  specifik dynamisk verkan, den ökning av energiomsättningen i kroppen som uppstår i samband med intag av föda.
 6. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 7. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 8. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 9. metafor

  metafor, stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet).
 10. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.