1. vernissage

  vernissage, öppningsdagen för en konstutställning, med eventuell invigning.
 2. vernissage

  vernissage [-a´ʃ] subst. ~n [-a´ʃen] ~r [-a´ʃer] ORDLED: vern-iss-ag-en
  Svensk ordbok
 3. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.
 4. flygblad

  flygblad, flygskrift, flyer, tryckt tillfällesskrift, vanligen av litet omfång, som delas ut till allmänheten i syfte att informera, agitera, sprida reklambudskap m.m.
 5. Václav Havel

  Havel, Václav, född 5 oktober 1936, död 18 december 2011, tjeckisk dramatiker och statsman, president i Tjeckoslovakien 1989–92 och i Tjeckien 1993–2003.
 6. finissage

  finissage, avslutningsdagen på en konstutställning.
 7. Margit Palmær Waldén

  Palmær Waldén, Margit, född Palmær, 1898–1991, författare, dotter till Wilhelm Palmær.
 8. fernissa

  1ferniss´a subst. ~n fernissor ORDLED: fern-iss-an
  Svensk ordbok
 9. jordnöt

  jo`rdnöt subst. ~en ~ter ORDLED: jord--nöt-en
  Svensk ordbok