1. Vidar

  Vidar, i fornnordisk religion Odens son.

 2. Vidkun Quisling

  Quisling, Vidkun, född 18 juli 1887, död 24 oktober 1945, norsk officer och politiker, regeringschef 1942–45 under den tyska ockupationen.
 3. vidskepelse

  vidskepelse, övertro, skrock.
 4. Vidarkliniken

  Vidarkliniken, tidigare antroposofiskt sjukhus i Järna, Södertälje kommun.

 5. video

  video, förled med betydelsen syn-, bild-; vanlig benämning på teknik för upp- och inspelning av rörlig bild.

 6. vidi

  vidi, jag har sett (i pluralis vidimus ’vi har sett’).
 7. Vidar

  Vidar, mansnamn av nordiskt ursprung, sannolikt identiskt med gudanamnet Vidar ( Víðarr), en sammansättning av víðr ’vid’ och namnelementet - ar, av urnordiska - harjaʀ ’härförare’, ’krigare’.
 8. videokamera

  videokamera, TV-kamera, apparat som omvandlar en bild till en videosignal, analog eller digital.
 9. vidimera

  vidimera, att bestyrka en uppgift eller en handlings, t.ex. en kopias, riktighet; att bevittna (en handling).
 10. viden

  viden, Salix, släkte videväxter med ca 300 arter lövfällande träd (uppemot 30 m höga), buskar och låga, ibland krypande ris, mest i norra halvklotets kalla och tempererade regioner.