1. sabbat

  sabbat är judendomens vilodag.
 2. vilodag

  vi`lodag subst. ~en ~ar ORDLED: vilo--dag-en
  Svensk ordbok
 3. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 4. islamisk tideräkning

  islamisk tideräkning är en kalender som används i de flesta muslimska länder.

 5. söndag

  söndag är veckans sjunde och sista dag.
 6. judisk tideräkning

  judisk tideräkning är en kalender som judar över hela världen använder för att veta när deras religiösa helger infaller.
 7. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 8. judendom

  judendom är judarnas religion.
 9. sju

  sju, ett av flera heliga tal som hänger ihop med den av månfaserna bestämda sjudagarsveckan, den judiska skapelseveckan jämte vilodagen, ”vishetens sju pelare” (Ordspråksboken 9:1) och den sjuarmade ljusstaken (se menora).
 10. tio Guds bud

  tio Guds bud är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva.