1. vinst

  vinst, inom redovisning det positiva resultat som uppstår om intäkterna är större än kostnaderna.
 2. vinsten

  vinsten, cremor tartari, kaliumvätetartrat, KOOCCH(OH)CH(OH)COOH, det sura kaliumsaltet av den högervridande, naturligt förekommande vinsyran.
 3. vinstmaximering

  vinstmaximering, strävan att nå högsta möjliga vinst.
 4. vinstmarginal

  vinstmarginal, överskottsgrad, ekonomisk term som vanligen avser årsvinstens andel av omsättningen, ibland även resultatet i förhållande till priset.
 5. Vinstrihreyfingin – grænt framboð

  Vinstrihreyfingin – grænt framboð, Vänsterrörelsen – grön lista, i dagligt tal Vinstri grænir (’Vänstergröna’), isländskt politiskt parti.

 6. vinst

  vinst subst. ~en ~er ORDLED: vinst-en
  Svensk ordbok
 7. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 8. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 9. balanserad vinst

  balanserad vinst, den vinst som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening redovisat och erlagt skatt för, men inte delat ut till ägarna.
 10. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.