1. visa

  visa, strofisk dikt med tillhörande melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär; länge dominerande var folkvisans olika kategorier.

 2. politisk visa

  politisk visa, inom visforskningen vanligen detsamma som historisk-politisk visa; i vidare bemärkelse varje visa med ett tydligt politiskt innehåll.
 3. naturmytisk visa

  naturmytisk visa, genre inom den medeltida balladdiktningen.
 4. Sions vises protokoll

  Sions vises protokoll, antisemitisk förfalskning.
 5. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 6. Höga Visan

  Höga Visan, en av Gamla Testamentets böcker, traditionellt tillskriven Salomo.
 7. visa

  1vi`sa subst. ~n visor ORDLED: vis-an
  Svensk ordbok
 8. visa

  2vi`sa verb ~de ~t ORDLED: vis-ar SUBST.: visande, visning
  Svensk ordbok
 9. myror

  myror är insekter som är släkt med getingar och bin.

 10. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.