1. visning

  vi`sning subst. ~en ~ar ORDLED: vis-ning-en
  Svensk ordbok
 2. visningsrätt

  visningsrätt, rätt att offentligt visa ett verk som är skyddat av upphovsrätt.
 3. visnings- och spridningsrätt

  visnings- och spridningsrätt, exemplarrätt, inom upphovsrätten: ensamrätt för upphovsmannen att bl.a. visa verket offentligt och att sprida exemplar av verket.
 4. dynamometer

  dynamometer är ett instrument som man mäter kraft med.
 5. Yves Saint Laurent

  Saint Laurent, Yves, 1936–2008, fransk modeskapare, ansvarig designer vid modehuset Dior 1957–61, från 1962 med egen verksamhet.

 6. John Galliano

  Galliano, John, född 1960, brittisk klädskapare, utbildad vid Central Saint Martins College of Art and Design.
 7. normal

  normal, materialiserat mått, mätinstrument eller mätsystem som är avsett att definiera eller reproducera en måttenhet eller multipler av en måttenhet.
 8. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 9. biograf

  biograf, lokal för visning av film.
 10. 3D-teknik

  3D-teknik, 3-D-teknik, tredimensionell teknik, tekniska lösningar som syftar till att ge betraktaren av platta, tvådimensionella, bilder och filmer en illusion av djupverkan, en tredje dimension.