1. visualisering

  visualisering, att åskådliggöra med hjälp av bilder.
 2. Karlatornet

  Karlatornet,bostads- och kontorshus i Göteborg, under uppförande sedan 2019.

 3. datavisualisering

  datavisualisering, visualisering, metod att åskådliggöra data med bilder.
 4. lamaism

  lamaism, en variant av buddhismen, även kallad tibetansk buddhism, och en gren av den fromhetsriktning som kallas vajrayana.
 5. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.

 6. superdator

  superdator, högpresterande dator, dator med extremt höga prestanda.
 7. infrarödteknik

  infrarödteknik, IR-teknik, utnyttjande av infraröd strålning för kontaktfri mätning och visualisering av ett föremåls yttemperatur och dennas fördelning.
 8. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 9. hydromekanik

  hydromekanik innefattar hydrostatik och hydrodynamik (läran om vattnets rörelse under inverkan av krafter).
 10. George Beverloo

  Beverloo, George, 1924–82, tecknare; signatur: Beverloo.