1. vitalitet

  vitalitet, livsduglighet, livskraft.
 2. vitalitet

  vitalite´t subst. ~en ORDLED: vit-al-itet-en
  Svensk ordbok
 3. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 4. revitalisering

  revitalisering, återupplivande.
 5. Euripides

  Euripides, född ca 480, död 406 f.Kr., athensk dramatiker.
 6. heterozygoti

  heterozygoti, förekomsten av olika alleler (arvsanlag) på motsvarande locus i de båda kromosomerna i ett kromosompar hos en cell eller en organism.
 7. bortträngning

  bortträngning, förträngning, ett centralt dynamiskt begrepp inom psykoanalysen.
 8. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 9. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 10. romansk konst och arkitektur

  romansk konst och arkitektur, västeuropeisk konst och arkitektur från ca 1050 fram till gotikens genombrott i Frankrike eller införande i övriga Västeuropa.