1. vulva

  vulva, blygd, sammanfattande benämning på de yttre könsorganen hos kvinnan.
 2. vulva

  vul`va subst., best. f. ~ el. ~n, vulvor ORDLED: vulv-an
  Svensk ordbok
 3. snippa

  snippa, vardagligt namn på kvinnans yttre könsorgan, vanligen vulva.
 4. mons pubis

  mons pubis, mons veneris, det hårbeklädda fettrika område som buktar fram framför de stora blygdläpparna hos kvinnan.
 5. vulvektomi

  vulvektomi, kirurgiskt ingrepp som innebär att hela eller delar av kvinnans yttre könsorgan avlägsnas.
 6. papillomvirus

  papillomvirus, vårtvirus, grupp virus i familjen papovavirus.

 7. brunst

  brunst, däggdjurens parningsdrift.
 8. dubbelfotingar

  dubbelfotingar, Diplopoda, klass mångfotingar (tusenfotingar) som har världsvid utbredning, indelas i 15 ordningar och omfattar mer än 10 000 beskrivna arter, varav 44 har påträffats i Sverige.
 9. gynekologi

  gynekologi, läran om sjukdomar i de kvinnliga könsorganen, dvs. de yttre könsorganen ( vulva), slida ( vagina), livmoder ( uterus), äggledare ( tuba uterina) och äggstockar ( ovarium, pluralis ovarier).
 10. vulvovaginit

  vulvovaginit, samtidig inflammation i kvinnans yttre könsorgan ( vulva) och i slidan ( vagina); jämför vulvit respektive slidkatarr.