1. yppandeförbud

  yppandeförbud, benämning på en bestämmelse i rättegångsbalken som stadgar att om en domstolsförhandling hållits inom stängda dörrar och det därvid har förebringats en uppgift för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen kan rätten förordna att uppgiften inte får uppenbaras.
 2. yppa

  ypp`a verb ~de ~t ORDLED: ypp-ar SUBST.: yppande
  Svensk ordbok
 3. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.

 4. neoexpressionism

  neoexpressionism, nyexpressionism , det yppigt figurativa och färgflödande måleri som uppstod i Västtyskland och Västberlin i slutet av 1970-talet i reaktion mot mer intellektuella konstformer som konceptualism och minimalism.
 5. vanföreställning

  vanföreställning, tankevilla, orimlig föreställning som inte kan korrigeras på logisk väg.

 6. yngre dryas

  yngre dryas, biozon och kronozon (lagerföljd) eller kron (tidsavsnitt) utgörande slutet av den senaste istiden i norra och mellersta Europa, även om inlandsisen i norra Sverige låg kvar betydligt längre.

 7. Jacques Louis David

  David, Jacques Louis, född 30 augusti 1748, död 29 december 1825, fransk målare och möbelarkitekt.

 8. dolomitsten

  dolomitsten, numera vanlig och rekommenderad term för sedimentär karbonatbergart som till mer än 50 viktprocent består av mineralet dolomit.
 9. Operakällaren

  Operakällaren, restaurang i Kungliga Operans byggnad i Stockholm.

 10. yppig

  ypp`ig adj. ~t ORDLED: ypp-ig
  Svensk ordbok