1. zon

  zon, (del)område, bälte, med vidsträckt användning som fackterm.
 2. ekonomisk zon

  ekonomisk zon, folkrättslig zon på havet, utanför en stats territorialhav, inom vilken kuststaten har suverän rätt över naturresurserna, bl.a. när det gäller deras utnyttjande och skyddet för miljön.
 3. beboelig zon

  beboelig zon, ekosfär, sfäriskt skal kring en stjärna inom vilket flytande vatten kan förekomma på en planets yta.

 4. zon

  zon, (del)område, bälte, inom kristallografin en grupp ytor hos en kristall vilka skär varandra längs parallella kanter.
 5. zon

  zon, (del)område, bälte, inom geologin en del av en sekvens av bergartslager som skiljer sig från omgivningen.
 6. zon

  zon, (del)område, bälte, inom anatomin ett område, bälte eller skikt.
 7. zontid

  zontid, gemensam medelsoltid för alla orter belägna inom ett område på jorden som begränsas av två meridianer på 15° avstånd från varandra.
 8. grå zon

  grå zon, folkrättslig benämning på ett från gränsdragnings- och därmed jurisdiktionssynpunkt omtvistat havsområde inom vilket fiske vanligen får bedrivas endast av fartyg från de tvistande parterna.
 9. zonterapi

  zonterapi, behandlingsform inom alternativ medicin.
 10. zon

  zon subst. ~en ~er ORDLED: zon-en
  Svensk ordbok