biologisk mångfald är hur stor variation eller hur många olika av

(11 av 24 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Många arter

Biologisk mångfald kan vara hur många olika arter det finns i

(11 av 78 ord)

Skillnad inom en art

Biologisk mångfald kan också vara hur stor genetisk variation det finns inom en art.

(14 av 96 ord)

Många ekosystem

Biologisk mångfald kan också vara hur många olika naturtyper eller ekosystem

(11 av 42 ord)

Många arter i tropisk regnskog

Den biologiska mångfalden är mycket högre i tropisk regnskog än i

(11 av 58 ord)

Konventionen om biologisk mångfald

Många av världens länder har skrivit på en överenskommelse som heter

(11 av 40 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, biologisk mångfald. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/biologisk-mångfald