genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och

(11 av 26 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakterier med nya gener

Ett vanligt sätt att använda genteknik på är att föra in en gen från till exempel människan

(17 av 116 ord)

Växter och djur med nya gener

Man kan också föra in nya gener i växter. Man har fört in gener

(14 av 95 ord)

Genterapi

Med en typ av genteknik som kallas genterapi kan man föra

(11 av 44 ord)

GMO = genetiskt modifierad organism

Organismer som fått nya gener med hjälp av genteknik kallas transgena eller genetiskt modifierade. Genetiskt modifierad organism förkortas GMO

(19 av 132 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, genteknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/genteknik