luftförorening är ett ämne som förekommer i atmosfären i så stor mängd att det kan skada människor,

(17 av 118 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Spridning och nedfall

De flesta ämnen som släpps ut sprider sig i ett luftlager en till två kilometer över markytan. Små partiklar och gaser, till exempel svaveldioxid,

(24 av 167 ord)

Skador orsakade av luftföroreningar

Ökade utsläpp av koldioxid, metan och andra så kallade växthusgaser gör att växthuseffekten förstärks och

(15 av 105 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, luftförorening. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/luftförorening