åsiktsfrihet, rätt för varje individ att fritt ge uttryck för sina åsikter. I Sverige är varje medborgare gentemot det allmänna (dvs. staten) tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Åsiktsfriheten är grundlagsskyddad genom bestämmelser i regeringsformen (RF).

Varje medborgare är vidare skyddad gentemot det allmänna från att med tvång ge tillkänna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat liknande hänseende. Medborgaren är också skyddad mot att med tvång delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan

(80 av 652 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

1809 års RF innehöll vissa ålderdomliga stadganden rörande den enskilde medborgarens

(11 av 67 ord)

Medverkande

  • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Håkan Strömberg, Sveriges författning ( 21:e upplagan 2011);
Håkan Strömberg, Tryckfrihetsrätt och annan yttrandefrihetsrätt ( 14:e upplagan 2003).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, åsiktsfrihet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/åsiktsfrihet