återvandring, repatriering, flyktingars frivilliga återvändande till sitt hemland. Återvandring är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration från 1948 om de mänskliga rättigheterna. För människor som flytt från hemlandet står vanligen en av tre principiella lösningar till buds: integration i första asyllandet, överföring till tredje land som exempelvis kvotflykting, eller återvändande till hemlandet när förhållandena där har normaliserats.

Insatser för återvandring är en av de viktigaste arbetsuppgifterna för FN:s flyktingkommissariat, UNHCR. År 2002 medverkade UNHCR till att 2,4 miljoner

(78 av 553 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Stig Lundström
  • Lars Påhlsson

Litteraturanvisning

Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv: Betänkande av Flyktingpolitiska kommittén, SOU 1995:75.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, återvandring. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/återvandring