Natur:
Calidris, utgiven av Ölands Ornitologiska Förening 1972–;
Natur och naturvård på Öland, utgiven av Länsstyrelsen i Kalmar län 1982;
”Insekter och spindlar på Ölands Stora alvar”, Entomologisk Tidskrift 1983;
U. Ekstam m.fl., Ölands och Gotlands växtvärld (1984);
D. Lundegårdh m.fl., Öländsk natur (1994);
R. Sterner, Ölands kärlväxtflora (2:a upplagan 1986);
R. Sterner & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur på Öland (1955).
Kulturlandskap:
J.-H. Fallgren, ”The concept of village in Swedish archaeology”, Current Swedish Archaeology 1993;
Sölve Göransson, Tomt och teg på Öland: Om byamål, laga läge och territoriell indelning (1971);
L.-K. Königsson, The Holocene History of the Great Alvar of Öland (1968).
Dialekter:
B. Pamp, Svenska dialekter (1978).
Ortnamn:
Göran Hallberg, Ortnamn på Öland (1985).
Konst:
Anders Nilson (utgivare), Ölandsmålare: Hundra år av öländskt måleri (1995).
Musik:
Nils Andersson & Olof Andersson (utgivare), Svenska låtar: Småland, Öland och Blekinge (1935, nytryck);
Magnus Gustafsson (utgivare), Folkmusik från Småland och Öland (1983);
G. Rygert & L. Weinhardt (utgivare), Ölands folkliga visor och melodier genom tiderna (1987);
N. Stålberg, ”Visa och låt på Öland”, i B. Pamp m.fl. (utgivare), Öland 2 (1949).
Förhistoria:
Ulf Hagberg, Skedemosse: Studier i ett öländskt offerfynd från järnåldern (1967);
Ulf Hagberg m.fl., The Archaeology of Skedemosse 1–4 (1967–77);
F. Herschend, Myntat och omyntat guld: Två studier i öländska guldfynd (1980);
U. Näsman, Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid (1984);
M. Stenberger, Öland under äldre järnåldern (1933).
Historia:
Abraham Ahlqvist, Ölands historia och beskrifning 1–2 (1822–27, faksimilutgåva 1979);
Nils Blomkvist, Kalmars uppkomst och äldsta tid, Kalmar stads historia 1 (1979);
M. Höjfors-Hong, Ölänningar över haven: Utvandring från Öland 1840–1930 (1986);
B. Palm m.fl. (utgivare), Öland 1–2 (1948–49).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/öland/litteraturanvisning