örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.

Enligt havsrättskonventionen från 1982 ska örlogsfartyg vara försedda

(23 av 161 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

I äldsta tider användes i militära sammanhang fartyg endast för transporter av personal och materiel. Den första kända sjöstriden utkämpades 1186 f.Kr. då den egyptiska flottan under Ramses III besegrade de s.k. sjöfolkens flotta i Nildeltat. Händelsen finns återgiven i ristningar i sten i Ramses III:s dödstempel i Medinet Habu.

De första någorlunda väl kända egentliga stridsfartygen var de grekiska triererna, roddfartyg med rammen som huvudvapen. De hade föregåtts av en lång utveckling hos bl.a. fenicierna och torde ha

(79 av 841 ord)

Utvecklingen i Sverige

Den äldsta beskrivningen av nordiska fartyg gjordes av den romerske historieskrivaren Tacitus, som i sin ”Germania” från år 98 lämnar en beskrivning av svearnas båtar, troligen stridskanoter, som stämmer väl överens med hällristningarna från bronsåldern och med Hjortspringfyndet. Ur dessa tidiga båtar utvecklades vikingaskeppet. Av detta fanns flera varianter, men ingen var något egentligt stridsfartyg. Den militära varianten, drakskeppet, var ett trupptransport- och

(63 av 448 ord)

Medverkande

  • Gunnar Grandin
  • Stefan Gustafsson

Litteraturanvisning

B. Landström, Skeppet ( 1961);
O. Lybeck m.fl.(utgivare), Svenska flottans historia 1–3 ( 1942–45).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, örlogsfartyg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/örlogsfartyg