(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Östergötland är beläget mellan Sydsvenska höglandet och Mellansvenska sänkans sprickdalslandskap och visar i sin topografi tydliga drag från dessa båda landformsområden. Terrängen är därför synnerligen växlande och har flerstädes linjära mönster som härrör från berggrundens strukturer.

Östgötaslätten är en central region av stor ekonomisk betydelse och bildar ett öst–västligt, lågt liggande bälte i mellersta Östergötland. Det har en svag lutning mot norr och öster och består av flera mindre slätter, bl.a. Motala- och Vadstenaslätterna i

(75 av 535 ord)

Klimat

Östgötaslätten har det mildaste klimatet i landskapet, de högre områdena i

(11 av 46 ord)

Växtliv

Östergötland, som med sina drygt 1 200 arter kärlväxter är ett av Sveriges växtartsrikaste landskap, är till ungefär 60 % av ytan täckt av barrskog, fördelad på en nordlig och en sydlig skogsbygd. Skogsbygderna har på rikare

(37 av 243 ord)

Djurliv

Djurlivet är artrikt till följd av det varierade landskapet. Mer än 320 fågelarter har observerats, varav minst 165 häckar regelbundet. Däggdjursfaunan är typisk

(23 av 158 ord)

Kulturlandskap

Den östgötska slättbygden består i själva verket av tre skilda bygder, var och en med sin speciella karaktär.

Slätten väster om Linköping och Stångån (Västanstång) är i dag en fullåkersbygd med sitt kärnområde på den sedimentära berggrunden öster om Omberg. Området kännetecknades förr av stora byar med åkermarken i

(49 av 347 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östergötland/naturlandskap-och-kulturlandskap