Allmänt:
Under ytan i Stockholm skärgård, utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län (2000);
Sveriges nationalatlas: Hav och kust (1992);
R. Leithe-Eriksen (utgivare), Greenpeace bok om Östersjön (1992);
A. Voipio & M. Leinonen, Östersjön: Vårt hav (svensk översättning 1984).
Geologi:
”Östersjön – ett hav i förändring”, Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok 1992.
Biologi:
Växter och djur i Östersjön, utgiven av Stockholms marina forskningscentrum (2005);
A. Elmfors (utgivare), Liv och död i Östersjön (1982);
M. Foberg, Växter och djur i Bottniska viken (1994).
Fiske:
Dana 1944 (temautgåva om fisk och fiske i Östersjön).
Miljö:
Baltic Sea Environmental Proceedings: First Assessment of the State of the Coastal Waters of the Baltic Sea (1993);
Skärgårdsmiljöer: Nuläge, problem och möjligheter, utgiven av Nordiska ministerrådet (2000);
Monitor 19: Förändringar under ytan, utgiven av Naturvårdsverket (2005);
Östersjön: Hot och hopp, utgiven av Forskningsrådet Formas (2006);
Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer utgivare Naturvårdsverket (2008);
Havet: Om miljötillståndet i svenska havsområden, utgiven av Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet (2010);
Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten, utgiven av Fiskeriverket (2010);
C. Bernes (utgivare), Östersjön och Västerhavet – livsmiljöer i förändring (1988).
Utvecklingshistoria:
S. Björck, ”A review of the history of the Baltic Sea 13.0 – 8.0 ka BP”, Quaternary International 1995.
Marinarkeologi:
C.-O. Cederlund, The Old Wrecks of the Baltic Sea: Archaeological Recording of the Wrecks of Carvel-Built Ships (1983);
O. Crumlin-Pedersen (utgivare), Aspects of Maritime Scandinavia: A.D. 200–1200 (1991);
J. Rönnby & J. Adams, Östersjöns sjunkna skepp: En marinekologisk tidsresa (1994).
Historia:
D. Kirby,Östersjöländernas historia 1492–1772 (svensk översättning 1994);
D. Kirby, The Baltic World 1772–1993 (1995);
M. Klinge, Östersjövärlden (svensk översättning, 2:a upplagan 1995);
L.-A. Norborg, ”Der Begriff Ostseeidentität in Geschichte und Zukunft”, Geschichtsbild in den Ostseeländern 1990 (1991);
H. Runblom, Majoritet och minoritet i Östersjöområdet: Ett historiskt perspektiv (1995);
G. Rystad m.fl. (utgivare), The Baltic in Power Politics 1500–1900 1–3 (1994–95).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östersjön/litteraturanvisning