Östersjöbassängens avrinningsområde omfattar omkring 1 650 000 km2. Där lever ca 150

(10 av 30 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utsläpp, föroreningar och förändringar

På grund av den långa omsättningstiden för vatten i Östersjön och vattnets skiktning, som kan förhindra spridning i vertikalled, ackumuleras oorganiskt och organiskt material som hamnar i Östersjön via flodvatten, nederbörd, kommunala och industriella utsläpp eller direkt dumpning från fartyg. Oljeutsläpp från industrier, kommuner och fartyg (inklusive olyckor med oljetankrar) samt atmosfäriskt nedfall, härstammande bl.a. från industrier och trafiken på land och till sjöss, tillför Östersjön mineralolja som skadar miljön. Totalt förbud mot utsläpp av olja från lastrum och barlasttankar

(80 av 1071 ord)

Eutrofiering

Brist på viktiga näringsämnen begränsar den biologiska produktionen, men ett stort överskott kan förorsaka eutrofiering, dvs. övergödning, av vattnet. Vid övergödning ökar produktionen av växtplankton så mycket att solljus inte kan tränga igenom vattnets ytskikt. Plankton i de undre lagren dör och på grund av den höga produktionen hinner inte det syre som förbrukas vid nedbrytning av döda plankton ersättas, vilket leder till syrebrist i vattnet. I havet är kväve- och fosforföreningar de viktigaste närsalterna (näringsämnena). Östersjön tillförs stora mängder kväveföreningar

(80 av 658 ord)

Medverkande

  • Ragnhild Eklund
  • Stig Fonselius
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Miljösituation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östersjön/miljösituation