översättning, överföring av ett budskap från ett språk till ett annat,

(11 av 17 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Språkteori

Översättning involverar källspråket (utgångsspråket) och målspråket. Dessa har olika grammatiska system och olika lexikal struktur. Översättning innebär därmed en språklig omformning av vidare räckvidd än det enkla utskiftet av enstaka ord eller fraser. Också när en mycket textnära överföring är formellt möjlig kan kulturella skillnader mellan de båda språksamfunden göra en sådan översättning

(53 av 378 ord)

Översättningsvetenskap

Teoretisk reflexion kring översättningens villkor, förlopp och syfte har förekommit i västerländsk idétradition sedan den romerska antiken, och viktiga tankar i ämnet formulerades redan av Cicero och Horatius. Bibelöversättningens problematik blev tidigt central; grundläggande principer ställdes upp

(37 av 261 ord)

Översättning i språk- och kulturhistorien

Fullgod översättning inrymmer alltid ett kreativt språkformande element, och översättarnas samlade insatser är en mäktig kraft i målspråkens utveckling. Översättare har därmed på ett väsentligt sätt medverkat till att forma västerländsk civilisation alltsedan antiken.

Den klassiska romerska litteraturen bygger i

(40 av 285 ord)

Översättning i Sverige

Översättning i modern mening, baserad på ett strikt formellt ekvivalenskrav, började i vårt land i Vadstena kloster på 1380-talet med försvenskningen av Birgittas uppenbarelser. Klostret förblev ett viktigt centrum för den inhemska textproduktionen medeltiden ut, och översättningen till svenska upplevde här en första blomstringsperiod. Den utmynnade i reformatorernas stora bibelöversättning, varefter en avmattning inträdde.

(54 av 382 ord)

Medverkande

  • Lars Wollin

Litteraturanvisning

J. Delisle & J. Woodsworth (utgivare), Translators through History ( 1995);
R. Ingo, Från källspråk till målspråk: Introduktion i översättningsvetenskap ( 1991);
J. Levý, Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung ( tyska översättning 1969);
E.A. Nida & C.R. Taber, The Theory and Practice of Translation ( 1969);
G. Toury, Descriptive Translation Studies – and Beyond ( 1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, översättning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/översättning