översvämning, högvatten som utbreder sig över land. Översvämningar har en mängd

(11 av 47 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Orsaker och effekter

Översvämningar av floder och älvar orsakas främst av högt vattenstånd vid onormalt stor vattentillförsel i samband med snösmältning eller ihållande regn med stor utbredning. Markens vattenhalt vid regnets början spelar stor roll för hur stor effekten blir, eftersom en betydande del av vattentillförseln tillfälligt kan lagras i markens omättade zon ovanför grundvattenytan. Torrläggning av sumpmarker och invallningar minskar möjligheten att tillfälligt lagra vatten och bidrar därmed till ökade högvattenflöden nedströms. Längs t.ex. floden Rhen har sådana åtgärder successivt bidragit till

(80 av 588 ord)

Flödeskontroll och skyddsdammar

I floder och älvar kan dammar med regleringsmagasin minska flödestopparna och därmed minska risken för översvämningar nedströms. Sålunda kunde den stora vårfloden i Sverige 1995

(24 av 170 ord)

Större översvämningar

Allvarligare översvämningar är sällsynta händelser. När man ska dimensionera dammar och andra byggnadsverk beräknar man sannolikheten för att ett stort flöde ska inträffa. Ett flöde som i genomsnitt återkommer

(29 av 201 ord)

Översvämningar i Sverige

Vårfloden 1995 var en av de värsta som drabbat Sverige i modern tid; i norra Sverige var den rekordhög. I vissa vattendrag, t.ex. i Vindelälven, var flödet det högsta som inträffade under 1900-talet. Hittills under 2000-talet har någon större översvämning inträffat i stort sett varje år. I tabellen redovisas några av dessa. Det framgår att översvämning kan inträffa när som helst under året och att orsaken därmed kan variera alltifrån snösmältning, skyfall, och ihållande regn

(73 av 519 ord)

Medverkande

  • Arne Forsman
  • Harald Grip
  • Hugo Sjörs

Litteraturanvisning

Översvämning, utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2000);
Översvämningar i Sverige, utgiven av SMHI (2004);
H. Grip & A. Rodhe, Vattnets väg från regn till bäck (2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, översvämning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/översvämning