Människans tidigaste utveckling har skett i Afrika, såvitt vi nu känner

(11 av 63 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Äldre paleolitikum

(ca 3 000 000-­200 000 år före vår tid). De första stenredskapen i Afrika tillverkades för mellan tre och två miljoner år sedan, troligen

(21 av 143 ord)

Mellersta paleolitikum

(ca 200 000–100 000 år före vår tid). Redskapen har formats av tunna,

(11 av 51 ord)

Yngre paleolitikum

(ca 100 000–10 000 år före vår tid). Kanske levde redan för 90 000 år sedan den anatomiskt moderna människan eller Homo sapiens sapiens i

(22 av 156 ord)

Neolitikum

(ca 8 000–1 000 f.Kr.). Nya fynd från Nildalen kan tyda på att grupper experimenterade med odling av säd redan omkring 16 000 f.Kr. Fortfarande antas dock allmänt att sädesodlingen införts från

(29 av 203 ord)

Metallhantering

Det finns exempel på tidig kopparmetallurgi i Aïerbergen i Västafrika under det andra årtusendet f.Kr. Den föregår uppenbarligen järnproduktionens uppblomstring i centra

(22 av 155 ord)

Stadsutveckling och statsbildningar

Mest oföränderlig var den centraliserade egyptiska staten i Nildalen, baserad som den var på ett intensivt jordbruk på de årligen översvämmade slätterna vid floden. Traditionen utvecklades och omvandlades på ett anmärkningsvärt sätt i Nubien, vilket ledde

(36 av 254 ord)

Medverkande

  • Paul Sinclair
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Förhistoria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/afrika/förhistoria