Albaniens ekonomi har förbättrats avsevärt under de senaste åren och tillväxttakten har överträffat många andra länders i regionen. Landet anses dock fortfarande vara ett av de fattigaste i Europa. Tillväxten under 00-talet har skett främst inom sevice- och tjänstenäringarna samt handel; numera bidrar service och tjänster med drygt

(48 av 340 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Åkerbruk och boskapsskötsel är av tradition viktigt för den albanska ekonomin. Totalt finns nära 700 000 ha brukningsbar mark, inklusive stora under mellan- och efterkrigstiden utdikade och terrasserade områden.

De grödor som odlas är i första hand vete, majs

(38 av 269 ord)

Skogsbruk

Ca 40 procent av landets areal beräknas vara täckt av skog.

(11 av 45 ord)

Fiske

Fisket är i huvudsak kustnära, och Albaniens fiskeflotta har tillgång till

(11 av 50 ord)

Mineral

Gruvnäringen och metallurgin är uppbyggda kring rika mineralfyndigheter av främst krom och koppar. Produktionen mötte

(15 av 101 ord)

Energi

Sedan 1930-talet har olja utvunnits på slättlandet söder om floden Shkumbin. Produktionen har

(13 av 91 ord)

Industri

Albaniens industrisektor är liten, men har upplevt en stark tillväxt under

(11 av 77 ord)

Utrikeshandel

Från att ha reglerats av ett statligt monopol är utrikeshandeln nu

(11 av 55 ord)

Turism och gastronomi

Sedan 1990 har antalet utländska turister ökat från 30 000 besökarna till 2,7 miljoner (2008). Majoriteten av turisterna består av albaner som kommer från angränsande länder.

(25 av 178 ord)

Medverkande

  • Tove Janson Borglund
  • Örjan Sjöberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/albanien/näringsliv