Sedan självständigheten har olje- och gasutvinning varit ryggraden ekonomin; sektorn står för mer än hälften av statens inkomster och

(19 av 130 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Sedan Algeriet blivit självständigt 1962 nationaliserades de jordegendomar som hade ägts av europeiska kolonister, och de drevs som kollektivjordbruk under ledning av arbetarkommittéer. Produktionen minskade dock drastiskt, och regeringen

(29 av 207 ord)

Mineral och energi

Algeriet har rika mineralfyndigheter och exporterar järnmalm, fosfat, bly, zink och antimon. Järnmalm bryts vid Beni Saf, Zaccar och Timezrit, samt vid den östra gränsen i Ouenza och

(28 av 200 ord)

Industri

Algeriets industrisektor domineras av gruv- och energiindustri. Stor petrokemisk industri finns i Arzew (naturgasbaserad

(14 av 94 ord)

Utrikeshandel

Olja och gas svarar för mer än 90 procent av exportvärdet. Dessutom

(11 av 63 ord)

Medverkande

  • Hans Holmén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/algeriet/näringsliv