alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador. Begreppen missbruk och beroende är starkt sammankopplade. Missbruk innebär konsumtion som är så stor att den orsakar skador

(28 av 197 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Alkoholtolerans och riskbruk

Med ökad alkoholtolerans avses bland annat att ruseffekterna av en viss dos alkohol minskat, vanligen till följd av långvarigt användande av alkohol. Unga personer har jämförelsevis låg tolerans, det vill säga blir påtagligt berusade av små doser alkohol. Kvinnor tål alkohol sämre än män, dels

(45 av 315 ord)

Sjukdomstecken

Missbruk eller beroende av alkohol kan identifieras med hjälp av 1) sjukhistoria (anamnes), dvs. personens svar på frågor; 2) blodanalyser och 3) uppgifter från närstående.

1) Viktiga punkter i sjukhistorien är kontrollförlust (oförmåga att

(34 av 220 ord)

Kombinerat beroende

Alkoholmissbruk förvärrar eller leder ofta till ångest och sömnproblem. Tabletter kan

(11 av 42 ord)

Alkoholskador

Alkoholskadorna kan indelas och klassificeras enligt följande.

(7 av 7 ord)

Kroppsliga problem och skador

Långvarigt alkoholmissbruk har effekter på i princip alla kroppens organ och

(11 av 33 ord)

Psykiska skador

Långvarigt alkoholanvändande kan ge hjärnskador, i allvarliga fall med utveckling av

(11 av 66 ord)

Sociala skador

Alkoholmissbruk leder ofta till rattfylleri, kvinnomisshandel och andra brott begångna i

(11 av 53 ord)

Behandling

Personer med svåra abstinenssymtom behöver ofta sjukhusvård några dagar för att alkoholintaget på ett säkert sätt ska kunna avbrytas. Behandlingen kallas ofta avgiftning. Kroppens omvandling och utsöndring av alkohol och eventuella andra missbrukssubstanser påverkas dock inte av behandlingen, som är inriktad på att bevara

(44 av 308 ord)

Alkohol och vårdkonsumtion

Alkoholskadade finns inom all slags sjukvård. Hur mycket sjukvård konsumerar de? Sjukdomspanoramat är varierande. Inom akutsjukvården, särskilt kirurgisk akutsjukvård, är alkoholens roll uppenbar. Cirka 20 procent av patienterna har alkoholproblem

(30 av 207 ord)

Behandlingsresultat

Behandlingsforskningen på alkoholområdet visar att det är svårt att förutse hur

(11 av 61 ord)

Medverkande

  • Göran Nordström
  • Jörgen Malmquist
  • Ulf Rydberg

Litteraturanvisning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Behandling av alkohol- och narkotikaproblem (2001);
M. Berglund & U. Rydberg (utgivare), Beroendelära (1994);
J. Franck & I. Nylander (utgivare), Beroendemedicin (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, alkoholism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alkoholism