allmogebåtar, sammanfattande benämning på våra gamla inhemska småbåtar, utformade under bestämda traditions- och funktionsbetingelser och brukade inom bestämda regioner. Dessa båtar har som regel tillverkats hantverksmässigt, vanligtvis av lokala

(29 av 202 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den nordiska snipan

Den nordiska snipan ligger till grund för praktiskt taget alla våra allmogebåtar, även om en lång rad särtyper utvecklats. Ålderdomligast och mest lika sina forntida föregångare är de varianter som hör hemma i inlandets sjöar och vattenleder, i synnerhet i landskapen norr om Dalälven. Bland Dalarnas båttyper kan särskilt nämnas solleröbåtarna, som har påtagliga likheter med de småbåtar som ingår i de norska vikingatidsfynden (höga stävar, breda och tunna bord, klena spant, relingar utan förstärkningar och med s.k. håar för

(80 av 655 ord)

Akterspegelsbåtar

Akterspegelsbåtarna anses vara relativt sent tillkomna sekundärformer av den nordiska snipan, även om typernas ålder varierar. Äldst torde den mest

(20 av 138 ord)

Flatbottnade båtar

Flatbottnade båtar, ofta kallade ekor, har en botten av ett plant bräde över vilket sidorna reser sig i

(18 av 122 ord)

Medverkande

  • Nils Nilsson

Litteraturanvisning

A. Eskeröd, Båtar: Från ekstock till trålare ( 1970);
O. Hasslöf, Svenska Västkustfiskarna ( 1949);
Ph. Humbla, ”Inre Hanöbuktens båtar”, Blekingeboken ( 1933);
E. Klein, ”De klinkbyggda allmogebåtarna på nordiskt område”, Nordisk Kultur 16 ( 1933);
N.-A. Bringéus (utgivare), Arbete och redskap ( 1971).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, allmogebåtar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/allmogebåtar