amerikanska religioner avser den amerikanska dubbelkontinentens inhemska religioner. Ursprungsbefolkningens religioner uppvisar lika stor spännvidd som religionerna i

(17 av 121 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Religionernas särdrag

De tidigaste invandrarna på kontinenten var jägare, och jägarreligionens mönster ligger fortfarande till grund för många religioner, även bland folk som övergått till jordbrukskultur. Många ursprungliga religionsdrag, som är gemensamma med cirkumpolär arktisk kultur, har bevarats i norra Nordamerika och delar av södra Sydamerika. Inuiterna vid den arktiska kusten har haft en religion präglad av naturens andar, ett komplex av jaktriter med rituell begravning av det fällda villebrådet för att säkra dess återkomst till livet, kontakt med havsdjurens härskarinna (Sedna)

(80 av 844 ord)

Återkommande element

Trots den geografiska spridningen har de amerikanska religionerna många gemensamma nämnare. Tron på ett högsta väsen förekommer förutom hos urfolken i Eldslandet även i norra delen av kontinenten. Välbekanta är algonkinernas Manitou och siouxernas Wakan Tanka (”store anden”). Högkulturernas gudar är mäktiga himmelsgudar, ofta knutna till

(46 av 326 ord)

Medverkande

  • Ingvar Svanberg
  • Åke Hultkrantz

Litteraturanvisning

Å. Hultkrantz, De amerikanska indianernas religioner (1967);
Å. Hultkrantz, De två stora traditionerna i de nordamerikanska indianernas religioner, i Perspektiv på Nordamerika, Uppsala North American Studies Reports 2 (1987);
L.E. Sullivan, Icanchu’s Drum: An Orientation to Meaning in South American Religions (1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, amerikanska religioner. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amerikanska-religioner