Amsterdamfördraget, egentligen Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om förändringar i EU:s konstituerande fördrag, Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), samt de tre gemenskapsfördragen Romfördraget (EG-fördraget), EURATOM-fördraget samt EKSG-fördraget. Amsterdamfördraget undertecknades av EU:s 15 medlemsstater 2 oktober 1997 och trädde i kraft 1 maj 1999 efter ratifikation i samtliga medlemsstater. Amsterdamfördraget innebar en överenskommelse om förändringar av tidigare existerande fördrag och hade därmed inte

(80 av 622 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Per Cramér

Litteraturanvisning

J. Nergelius, Amsterdamfördraget och EU:s institutionella maktbalans (1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Amsterdamfördraget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amsterdamfördraget