Specialnummer av tidskrifter:Arbetarhistoria, nr 29–30 1984; BLM nr 6 1987; Kultur & klasse, København, nr 31 1977, nr 42 1982; Ord & Bild, nr 4–5 1976. Gruppmanifestationer av svenska arbetarförfattare: Ansikten (1932);
Avsikter (1945);
Utsikter (1987). Literatur der Arbeiterklasse: Aufsätze über die Herausbildung der deutschen sozialistischen Literatur (1918–33) (1971);
D. Aaron, Writers on the Left (1977);
E. Adolfsson m.fl., Vardagsslit och drömmars språk: Svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson (1981);
B. Ahlmo-Nilsson (utgivare), Inte bara kampsång: Fjorton analyser av arbetarlitteratur (1979);
A. Hansen, Arbeideren i norsk diktning (1960);
E. Hemmer Hansen, Digter og Samfund. Arbejderbevægelsens Indflydelse paa dansk Litteratur i Tiden indtil Verdenskrigen (1939);
A. Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885–1909 (2:a upplagan 1978).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetardiktning/litteraturanvisning