arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning. Inom nationalekonomin

(11 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Arbetets idéhistoria

Full sysselsättning är ett mål i alla industrialiserade länder, åtminstone i Västeuropa. Arbete har därvid kommit att bli

(18 av 125 ord)

Den kristna uppfattningen

Redan i de första kristna församlingarna finner vi en positiv värdering av arbetet. Hos Paulus skymtar en tanke som sedan ofta återkommer i den kristna idéhistorien. Genom arbete skapar vi möjligheter att utöva kärleksverksamhet. Vi arbetar inte endast åt oss själva utan också åt andra. Arbetet framstår i detta perspektiv som en social handling: det bryter jagets gränser

(58 av 411 ord)

Locke, Smith, Marx

Kring arbetet utvecklades under 1600-talet en ekonomisk filosofi, vars främste representant var John Locke. Det är, menade Locke, inte i sista hand arv som ger egendom, det är arbete. När människan med sitt arbete bearbetar naturen, tar hon så att säga ett stycke av sitt eget jag och blandar det med jorden. Därmed förvandlas denna till hennes egendom. Det är den strävsamme egendomsinnehavaren, proprietären, som är den

(67 av 477 ord)

Arbete och fritid

Samtidigt existerar det i dag en rakt motsatt uppfattning, som tar sig uttryck i en tyst överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter om att arbete är något ofrånkomligt ont, och att strategin därför måste gå ut på att nedbringa arbetstiden så mycket som möjligt, så att vi i stället kan njuta av längre fritid. Även i samhällsdebatten har under 1970-

(58 av 414 ord)

Medverkande

  • Ronny Ambjörnsson

Litteraturanvisning

G. Agrell, Work, Toil and Sustenance: An Examination of the View of Work in the New Testament ( 1976);
H. Arvon, La philosophie du travail ( 1961);
C.H. Grenholm, Arbetets mening ( 1988);
A. Helldén, Arbete: Ur arbetets idéhistoria ( 1979);
J. Karlsson (utgivare), Arbetets frihet och förnedring ( 1979);
R. Kwant, Philosophy of Labor ( 1960).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arbete. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbete