Arbetsmiljöarbetet är i hög grad en angelägenhet för både samhället och arbetsmarknadens parter. Samhällets reglering sker i tre steg. Steg ett

(21 av 148 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Arbetsmiljöns skyddsorganisation

omfattar skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud och skyddskommitté. Reglerna finns i bl.a.

(11 av 74 ord)

Ansvar

I huvudsak vilar ansvaret för arbetsmiljön på arbetsgivaren. Arbetstagare har ansvar

(11 av 34 ord)

Krav på miljön

Arbetsmiljön ska, kort sagt, vara tillfredsställande. Vilka krav detta medför i det enskilda fallet är ofta svårt att säga. Föreskrifter från AV ger vägledning men är inte uttömmande. Ytterst bestäms standarden av vad

(33 av 232 ord)

Kontroll

AV är den centrala förvaltningsmyndigheten. Kontrollen sker i huvudsak genom inspektioner

(11 av 72 ord)

Straffansvar

För överträdelse av vissa regler i arbetsmiljölagen och i föreskrifter från

(11 av 35 ord)

Historik

Lagstiftning till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet föranleddes av industrialismens genombrott på 1800-talet. Spridda skyddsregler fanns dessförinnan, främst om barnarbete. Varken landslagarna eller de äldre tjänstehjonsstadgorna (1664 och 1686) hade regler på

(34 av 242 ord)

Medverkande

  • Reinhold Fahlbeck
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Arbetsmiljöns rättsliga reglering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmiljö/arbetsmiljöns-rättsliga-reglering