Argentina, som har ett betydelsefullt och exportinriktat jordbruk samt en diversifierad industri, är Latinamerikas tredje största ekonomi efter Brasilien och Mexico. Trots att landets andel av kontinentens totala BNP har sjunkit något sedan 1970-talet, delvis på grund av lägre takt i befolkningsökningen, är den fortfarande

(45 av 319 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Återbetalningar av landets statsskuld

En av orsakerna till den ekonomiska osäkerheten var de internationella kraven på återbetalningar av Argentinas statsskuld från slutet av 1990-talet. Då ekonomin kollapsade 2002 ställde Argentina in alla betalningar och har

(31 av 220 ord)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Av Argentinas yta är 10 procent åker, medan 52 procent utgörs av ängsmarker, av vilka ungefär en tiondel är permanent betesmark. Jordbruket har traditionellt varit basen för landets ekonomi, men har under senare år minskat i betydelse. Argentina hör

(37 av 261 ord)

Mineral och energi

Argentinas rika råvaruförekomster är med undantag av olja och naturgas föga koncentrerade och utnyttjas endast i begränsad omfattning. Argentina är självförsörjande i fråga om

(24 av 168 ord)

Industri

Traditionellt har industrin baserats på främst förädling av jordbruksprodukter, exempelvis framställning av livsmedel, textilier och läder. Med statligt stöd och i skydd av tullmurar växte det

(26 av 181 ord)

Utrikeshandel

Argentinas traditionellt stora handelsöverskott sjönk under 1990-talet, till följd av sänkta importtullar

(12 av 79 ord)

Turism och gastronomi

Argentina besöks årligen av ca 5 miljoner turister. Landet bjuder på stora variationer, från de skogklädda, subtropiska provinserna i norr till det storartade och folktomma hed-, klipp- och islandskapet i Patagonien (innefattande Eldslandet) i söder. I väster, vid Andernas fot, ligger Argentinas främsta vindistrikt, Mendoza. Den som vill åka skidor under den europeiska sommaren kan

(55 av 388 ord)

Medverkande

  • Dag Retsö
  • Johan Schmidt
  • Stefan Anderberg
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/argentina/näringsliv