argumentationsanalys, det filosofiska studiet av argument och deras giltighetsanspråk. Viktiga begrepp inom argumentationsanalysen är hållbarhet och relevans, tolkning och precisering samt olika typer av systematiska argumentöversikter.

Med hållbarhet menas graden av tilltro till att påståendena i argumentet är sakligt riktiga, medan relevans syftar på i hur hög grad dessa påståenden verkligen har ett (logiskt eller kausalt) samband

(57 av 405 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bengt Hansson

Litteraturanvisning

Lars Mouwitz, Filosofi, elevbok (2012)
Källangivelse
Nationalencyklopedin, argumentationsanalys. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/argumentationsanalys