Landformer:
D. Sugden, Arctic and Antarctic: A Modern Geographical Synthesis (1982).
Naturresurser:
D.R. Derry, A Concise World Atlas of Geology and Mineral Deposits (1980);
D. Sugden, Arctic and Antarctic: A Modern Geographical Synthesis (1982).
Befolkning och etnografi:
M.G. Levin & L.P. Potapov (utgivare), The Peoples of Siberia (1956);
W. Sturtevant (utgivare), Handbook of North American Indians: Subarctic (1981);
W. Sturtevant (utgivare), Handbook of North American Indians 5: Arctic (1984).
Politiska förhållanden:
Bo Johnson, Ishavet: Folkrättsliga och strategiska problem (1979);
Bo Johnson, Polarområdena: resursjakt och folkrätt (1982);
Bo Johnson Theutenberg, The Evolution of the Law of the Sea: A Study of Resources and Strategy with special Regard to the Polar Regions (1984);
L.P. Kirwan, Den vita vägen (1962).
Förhistoria:
S. Fiedel, Prehistory of the Americas (2:a upplagan 1992);
W.W. Fitzhugh & A. Crowell, Crossroads of Continents: Cultures of Siberia and Alaska (1988);
W. Sturtevant (utgivare), Handbook of North American Indians 5: Arctic (1984).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arktis/litteraturanvisning