Landformer:
D. Sugden, Arctic and Antarctic: A Modern Geographical Synthesis ( 1982).
Naturresurser:
D.R. Derry, A Concise World Atlas of Geology and Mineral Deposits ( 1980);
D. Sugden, Arctic and Antarctic: A Modern Geographical Synthesis ( 1982).
Befolkning och etnografi:
M.G. Levin & L.P. Potapov (utgivare), The Peoples of Siberia ( 1956);
W. Sturtevant (utgivare), Handbook of North American Indians: Subarctic ( 1981);
W. Sturtevant (utgivare), Handbook of North American Indians 5: Arctic ( 1984).
Politiska förhållanden:
Bo Johnson, Ishavet: Folkrättsliga och strategiska problem ( 1979);
Bo Johnson, Polarområdena: resursjakt och folkrätt ( 1982);
Bo Johnson Theutenberg, The Evolution of the Law of the Sea: A Study of Resources and Strategy with special Regard to the Polar Regions ( 1984);
L.P. Kirwan, Den vita vägen ( 1962).
Förhistoria:
S. Fiedel, Prehistory of the Americas (2:a upplagan 1992);
W.W. Fitzhugh & A. Crowell, Crossroads of Continents: Cultures of Siberia and Alaska ( 1988);
W. Sturtevant (utgivare), Handbook of North American Indians 5: Arctic ( 1984).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arktis/litteraturanvisning